מלאו מילניום ה 7 של אלוקים

מדוע 7-המנורה היא נבואה?

לחץ כאן: לוח השנה של מילניום: אלוקים-יהודי-גרגוריאני

JTC-V16he-Menorah-Header

בקרוב המנורה השביעית מוארת, על פי שהזמן של 6000 שנים עבור אלוקים מתקרב. האם אלוקים חושף את המסתורין שלו? התמונה למטה משמאל מציגה את המנורה השביעית: ישוע

Image result for menorah

המנורה הראשונה מוארת: בתחילה, בחטא של אדם וחוה התחיל מילניום הראשון של אדם

המנורה השנייה מוארת: לא כי נח ושם חיו אחרי המבול במילניום השני, אלא אברהם חי בין השנים 1946 עד 2121 על פי שנות אלוקים והגיע אל המילניום השלישי, לכן נקרא המילניום השני אברהם.

המנורה השלישית מוארת:המלך דוד מלך בין השנים 2966 עד 3006 על פי שנות אלוקים והגיע אל המילניום הרביעי. מילניום מספר שלוש נקרא המילניום דוד.

המנורה הרביעית באמצע מוארת: ישוע נולד בשנת האלוקים 3978 וצולב בשנת האלוקים 4013. הוא הגיע אל המילניום החמישי של הנצרות. ישוע, לעומת זאת, נמצא במרכז המנורה במילניום של ישוע, המילניום הרביעי

המנורה החמישית מוארת: המילמיום החמישי של נצרות, כי המסר התפשט על ישוע.

המנורה השישית מוארת: הגלובליזציה פורחת ומגיע היום לבבל האחרון כפי שתואר בהתגלות יוחנן. לכן, המנורה מנבא את המילניום של גלובליזציה, מילניום השישי.

המנורה השביעית עדיין לא מוארת: היא מנבא את קץ בבל וישוע ישלוט 1000 שנים בשלום בתחילת המילניום השביעי. המנורה השביעית קוראת למילניום של שלום, המילניום השביעי. אנחנו מתבוננים ברצינות רבה בלוח השנה הנוכחי „ישראל“.

לחץ כאן: לוח השנה „ישראל 1948-2018“

JTC-V16he-P26-Millennium Israel 6000 Years

ולחץ על האתר אינטרנט הבא: האמת של לוח השנה של אלוקים

לחץ כאןחישוב הזמן היהודי החל מהבריאה, מתקופת אדם

 ועד למילניום 6000 (2018)

כל המספרים של הזמנים באים מן התנ“ך ומושווים עם הידע של ויקיפדיה. הסטייה לשגיאה קטנה יחסית. הודות לשני התאריכים של חנוכת בית המקדש ה1. של 956 לפנה“ס על ידי שלמה ושל חורבן בית המקדש ה1. של 586 לפנה“ס. תקופת בבל מוכיחה את חישוב הזמן שלי בין 2018 לבין הבריאה של העולם: בדיוק 6000 שנים. כמה גרסאות מהאינטרנט מווכיחים זאת גם 6000 שנים בתחילת המילניום ה7. פסוקים תנ“כיים רבים וכל הזמנים של אלוקים נרשמו ב האמת של לוח השנה של אלוקים, החישוב היהודי של הזמן מבריאת העולם, לחץ כאן.

אין על מה להתווכח לגבי השאלה האם המילניום „6000 שנה“ יתחיל בשנה החדשה, ראש השנה, ביום א‘ בתשרי תשע“ח (5778), על פי הלוח היהודי (ב -20 / 21/09/2017) או בשנה התנ“כית החדשה 1. ניסן 6000 על פי לוח השנה של אלוקים (17 במרץ2018). הבעיה נשארת בין לוח השנה היהודי ללוח השנה של אלוקים. לעומת זאת התלמוד מחשב אחרת, אני רואה את ההבדל של 222 שנים בין השנים 5778 היהודי לבין 6000 שנים של אלוקים. אבל אנחנו נשארים באהבה, אנחנו לא רוצים לפספס את הזמן, כי המשיח מגיע בתחילת המילניום ה7. האם אנו מתרגשים מכך?

לחץהדפס ותלה: לוח ציון „מלאו מילניום ה7 של אלוקים“ 

JTC-V16he-Zion-The-7-Millenniums-of-God

לחץ כאן: המנורה 7 היא נבואית.

JTC-V16he-P13-Menorah

אנא לחץ כאן: לוח השנה „בית המקדש של ירושלים“

JTC-V16he-P20-Calendar-Temple-Jerusalem

 

%d Bloggern gefällt das: