האמת על הלוח השנה של אלוקים

English / Deutsch

לחץ כאן: לוח השנה של מילניום אלוקיםיהודיגרגוריאני

 

1.-7. מילניום (7000-1000)

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
שלום גלובליזציה נצרות ישוע דוד אברהם אדם

זמן מחשבון, הוברט ברום

היובל וחגיגת יום השנה

„70 שנים לישראל, 50 שנים לירושלים, 6000 שנים לאלוקים

שנה הבאה מתחיל השנה 7 אלף, מילניום של אלוקים

בשבת מ 17 במרץ 2018 על פי הלוח השנה הגרגוריאני.

לפי הלוח השנה היהודי זהו חל בשבת מ 1 ניסן 5778

ועל פי הלוח השנה האלוהי בשבת מ 1 ניסן 6000.

על פי חישובי הזמנים החל מבריאת העולם, נספרים כל נבואי הזמנים מתקופת אדם ועד תקופת החסד ישראל (1948-2018).

בדיוק 6000 שנה בשבת מ 17 במרץ 2018.

אנא לחץ: חישוב הזמן היהודי V16 

לחץ על עמודים 2-3: סקירה כללית ספירת הזמן היהודית החל מבריאת העולם”

JTC-V16he-P2 Overview

לחץ על עמודים 24-26: המילניום של ישראל

JTC-V16he-P24-Millennium Israel

JTC-V16he-P25-Millennium Israel

תחילתו של 7. המילניום על 1. ניסן בשבת של אלוקים

JTC-V16he-P26-Millennium Israel

Autor: TimesCalculator / מחשבון זמן

As a TimeCalculator, I calculate all times from the Bible from the creation of the world to today and tomorrow for the calendar of God without however and if. The addition of the years is independent of the lunar and solar system since the times of the years are biblical and prophetic. / Als TimeCalculator rechne ich alle Zeiten aus der Bibel ab Erschaffung der Welt bis heute und morgen für den Gottes Kalender ohne aber und wenn. Das Addieren der Jahren sind unabhängig vom Mond- und Sonnensystem, da die Zeiten der Jahren biblisch und prophetisch sind. / כמחשבון זמן אני מחשב את כל הזמנים מאת התנ"ך החל מבריאת העולם ועד היום ומחר עבור הלוח השנה האלוהי. החישובים הם עצמאים ללא הקשר למערכת הירח והשמש, מכיוון שהזמניים מקראיים ונבואיים. תראה את כל הקישורים מאת המחשב הזמנים

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: